Άλλα

Υδατικοί Πόροι

 Επιφανειακές & υπόγειες ροές | Εκτίμηση επικινδυνότητας πλημυρών | Διείσδυση θαλασσινού νερού | Υδρολογική ανάλυση | Τεχνικές διαχείρισης

Διείσδυση θαλασσινού νερού σε ποτάμι

________________________________________________________________________________________________________________

Πολιτική προστασία

Προσομοίωση τσουνάμι | Εκτίμηση κινδύνου από σεισμούς και τσουνάμι | Πλατφόρμες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών για προστασία του κοινού

  • Μοντελοποίηση εξάπλωσης τσουνάμι

________________________________________________________________________________________________________________

Ανάλυση Βιωσιμότητας

Περιβαλλοντικοί δείκτες & οικονομετρικά μοντέλα | Εφαρμογές σε παράκτια διαχείριση & θαλάσσιο τουρισμό | Εφαρμογές σε υδατικούς πόρους & ιατρικές εφαρμογές

sustainability_gr