Γεωαρχαιολογία

Υποθαλάσσια Φωτογραμμετρία Παλαιογεωγραφική Ανάπλαση | Μεταβολές Στάθμης | Ανάλυση Επικινδυνότητας | Πολιτιστική Κληρονομιά

  • Μελέτη τρωτότητας στην περιοχή της Ελούντας Λασιθίου. Τρωτότητα στη διάβρωση (αριστερά) και Κοινωνικοοικονομική Τρωτότητα (δεξιά)