Εξέλιξη Ακτών

Εργασίες υπαίθρου | Παρακολούθηση διάβρωσης | Προσομοιώσεις & μοντέλα | Εκτίμηση επικινδυνότητας | Οικονομικές επιπτώσεις | Διαχείριση παράκτιων περιοχών

  • Επεξεργασία εικόνων καμερών παρακολούθησης