Διεθνή

Διεθνώς χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης

ΟνομασίαΠεριγραφήΠλαίσιο ΧρηματοδότησηςΠερίοδος
TECTONICTechnological Consortium to develop sustainabIlity of underwater cultural heritageH2020-MSCA-RISE-20192020-22
E-RIHSThe European Research Infrastructure for Heritage Science Preparatory PhaseINFRADEV-02-20162017-19
ODYSSEAOperating a network of integrated observatory systems in the Mediterranean SeaH2020-BG-12-20162017-21
HERACLESHEritage Resilience Against CLimate Events on SiteH2020-DRS-11-20152017-19
DECATASTROPHIZEUse of SDSS and MCDA to prepare for disasters or plan for multiple hazardsDG ECHO 20152016-17
RASIMASRegional Anaesthesia Simulator (RASim) and Assistant (RAAs)FP7-ICT-2013-102013-16
IKYDA 2013Estimation of the vulnerability of coastal areas to climatic change and sea level rise. A pilot study for Crete Island, coordinator.IKYDA 20132013-14
IKYDA 2009Bioclimatic conditions and air pollution related to human health (cardiovascular and respiratory diseases) in Heraklion, Crete, coordinator.IKYDA 2009, παράταση για 20112009, 2011
TRANSFERTsunami Risk and Strategies for the European Region, STREP.EU FP62006-08
POSEIDONEarthquake followed by tsunami in Mediterranean sea, coordinator.DG Environment, EU2009-11
IKYDA 2009-11Bioclimatic conditions and air pollution related to human health (cardiovascular and respiratory diseases) in Heraklion, Crete, coordinator.ΙΚΥDA 20092009-10
BEACHMED-eLa gestion stratégique de la défense des littoraux pour un développement soutenable des zones côtières de la Méditerranée, συντονιστής.INTERREG IIIC Zone Sud2006-08
OMATIΔυαδικτυακό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την αριθμητική προσομοίωση πλημμυρών, Τεχνολογική, coordinator.Συνεργασία Ελλάδας/ Γαλλίας - ΠΛΑΤΩΝ-042005-06
ΠΛΑΤΩΝ-02Parabolic models for 3D acoustic propagation in the sea.Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας/ Γαλλίας ΠΛΑΤΩΝ-022003-04
PREVENT-EUTROPHICATIONPrevention of eutrophication via aeration, coordinator.Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας/ Γαλλίας - ΠΛΑΤΩΝ-022003-04
SIMOΣύστημα πληροφόρησης για την αριθμητική προσομοίωση και πρόβλεψη των πλημμύρων, coordinator.Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας/ Γαλλίας -ΠΛΑΤΩΝ 19991999-01
CruCIDModélisation Numérique des Crues via le Calcul Intensif Distribue. EU DGIII ESPRIT/INCO-DC1998-99
NUSEΑριθμητικές μέθοδοι και πληροφοριακά συστήματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου του ευτροφισμού στην αποθήκευση των υδάτων.Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας/ Γαλλίας -ΠΛΑΤΩΝ 19981998-99
PROMODEOcean acoustic propagation models.European Union, MAST-2 program1993-96