Εθνικά

Εθνικώς χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης

ΟνομασίαΠεριγραφήΠλαίσιο ΧρηματοδότησηςΠερίοδος
SMARTOURISMMeteorological, bioclimatic and oceanographic information display system for tourist applicationsRIS3Crete 1.b.1_Demonstration projects 20172019-2022
HELLAS-CH/IACMInfrastructureEΠΑνEK 2014-20202017-19
KRΗΠΙΣ IIQuality of LifeΓΓΕΤ2018-20
KRΗΠΙΣ IIEnvironmentΓΓΕΤ2018-20
ΚΡΗΠΙΣQuality of Life, Task 2. Hospitalization protocolsΓΓΕΤ2014–2015
ΚΡΗΠΙΣEnvironment – Hazards, Task 4.3. Resilience of coastal environment to climatic change with application to economic activities & Task 4.4. Advanced telecommunications and crowd sourcing for civil protection applications, coordinator.ΓΓΕΤ2013-2015
CLIMATOURISMThe influence of climatic change on the coastal environment in relation with tourist planning, PostDoc fellowships 2010, coordinator.

”show_more”

The ClimaTourism project focuses, on the identification of the vulnerability of the Cretan coast to sea level rise and associated erosion and, on the estimation of the socioeconomic risk, in terms of expected loss of land and economic activity. Its purpose is to perform risk assessment analysis in relation to socioeconomic impact of the climatic change, with the emphasis placed on the effect of sea level rise on beach tourism. It aims to improve the resilience of the existing infrastructure and socio-economic activities related to tourism and to provide to the stakeholders, governmental agencies and private sector corporations, reliable data in fields like land use planning, investment risk reduction, insurance cost estimation for a sustainable future coastal zone management. ClimaTourism is implemented in the Institute of Applied and Computational Mathematics of the Foundation for Research and Technology – Hellas. It is implemented within the framework of the Action «Supporting Postdoctoral Researchers» of the Operational Program “Education and Lifelong Learning” (Action’s Beneficiary: General Secretariat for Research and Technology), and is co-financed by the European Social Fund (ESF) and the Greek State.

”less”

ΥΠ-ΔΒΜ&Θ2012-14
AKTAIAΑνάπτυξη νέων μεθόδων για την ποσοτικοποίηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανατολικές ακτές της νήσου Κρήτης (711-12/11/2009), συντονιστής. [

”show_more”

The scope of the project is to create new knowledge on the aspects on climate change and the effects of its various factors in the stability and/or evolution of coastal landforms that develop along the coastline of Eastern Crete, taking into consideration the human factor.

”less”

ΓΓΕΤ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»2011-2014
03ΕΔ966Development of new non-invasive methods for estimation of musculoskeletal diseases. Application in orthopaedic, sports and rehabilitation, συντονιστής.ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ 20032006-2008
Περιβαλλοντική διαχείριση ακτών με τη χρήση πλωτών κυματοθραυστών.ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ 20012003-2005
Αριθμητική επίλυση της εξίσωσης Helmholtz με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων - Εφαρμογές στην υδροακουστικήΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ-941996-1997
Κοινοπραξίες-89Μοντέλα κυματικής διάδοσης στην υδροακουστική - Ευθύ και αντίστροφο πρόβλημα.ΓΓΕΤ, Κοινοπραξίες-891992-97