Παράκτια και Θαλάσσια Έρευνα

Στο εργαστήριο διερευνάται η  εξέλιξη των ακτών και ο μετριασμός των φαινομένων της διάβρωσης, η αξιολόγηση της  ανθεκτικότητας όσον αφορά τη διάβρωση των ακτών και την αειφόρο χρήση των πόρων για την ενίσχυση της περιφερειακής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης που σχετίζεται με τον τουρισμό.

  • Επεξεργασία εικόνων καμερών παρακολούθησης