Προσωπικό

Ερευνητές

kampanis alexandrakis Spanoudaki
Νικόλαος Καμπάνης

Διευθυντής Ερευνών, Yπεύθυνος

Δρ. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

kampanis@iacm.forth.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Γεώργιος Αλεξανδράκης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Γεωλογίας – Ωκεανογραφίας

alexandrakis@iacm.forth.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Αικατερίνη Σπανουδάκη

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Δρ. Υδατικών Πόρων

kspanoudaki@gmail.com

Βιογραφικό σημείωμα