Υποτροφίες

ΟνομασίαΠεριγραφήΠλαίσιο ΧρηματοδότησηςΠερίοδος
IKYΑνάπτυξη τεχνολογικής εφαρμογής για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού παράκτιων υποδομών και μηχανικών λύσεων προστασίας μέσω της εκτίμησης κινδύνου από τις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγήςΊδρυμα Κρατικών Υποτροφιών2015-16
IKYA simulation-optimization model for assessing the best practices for the protection of surface water and groundwater in the coastal zone

”show_more”

The 3D integrated surface water-groundwater model IRENE (Spanoudaki et al., 2009; Spanoudaki, 2010) has been modified in order to simulate surface water-groundwater flow and salinity interactions in the coastal zone. IRENE, in its original form, couples the 3D shallow water equations to the equations describing 3D saturated groundwater flow of constant density. A semi-implicit finite difference scheme is used to solve the surface water flow equations, while a fully implicit finite difference scheme is used for the groundwater equations. Pollution interactions are simulated by coupling the advection-diffusion equation describing the fate and transport of contaminants introduced in a 3D turbulent flow field to the partial differential equation describing the fate and transport of contaminants in 3D transient groundwater flow systems. The model has been further developed to include the effects of density variations on surface water and groundwater flow, while the already built-in solute transport capabilities are used to simulate salinity interactions. The refined model is based on the finite volume method using a cell-centred structured grid, providing thus flexibility and accuracy in simulating irregular boundary geometries Publication (PDF): A simulation-optimization model for effective water resources management in the coastal zone. Available from: https://www.researchgate.net/publication/273128146_A_simulation-optimization_model_for_effective_water_resources_management_in_the_coastal_zone [accessed Apr 5, 2017].

”less”

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών2013-2015
G&G Research3-D numerical modelling of surface water-groundwater flow and salinity interactions in the coastal zone.

”show_more”

The 3D integrated surface water-groundwater model IRENE (Spanoudaki et al., 2009; Spanoudaki, 2010) has been modified in order to simulate surface water-groundwater flow and salinity interactions in the coastal zone. IRENE, in its original form, couples the 3D, non-steady state Navier-Stokes equations, after Reynolds averaging and with the assumption of hydrostatic pressure distribution, to the equations describing 3D saturated groundwater flow of constant density. A semi-implicit finite difference scheme is used to solve the surface water flow equations, while a fully implicit finite difference scheme is used for the groundwater equations. Pollution interactions are simulated by coupling the advection-diffusion equation describing the fate and transport of contaminants introduced in a 3D turbulent flow field to the partial differential equation describing the fate and transport of contaminants in 3D transient groundwater flow systems. The model has been further developed to include the effects of density variations on surface water and groundwater flow, while the already built-in solute transport capabilities are used to simulate salinity interactions. Initial results show that IRENE can accurately predict surface water-groundwater flow and salinity interactions in coastal areas. Important research issues that can be investigated using IRENE include: (a) sea level rise and tidal effects on aquifer salinisation and the configuration of the saltwater wedge, (b) the effects of surface water-groundwater interaction on salinity increase of coastal wetlands and (c) the estimation of the location and magnitude of groundwater discharge to coasts

”less”

Computers & Geosciences Research Scholarship Award for 20132013 - 2014
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙΜελέτη της επίδρασης των βιοκλιματικών παραμέτρων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία στη νήσο Κρήτη. Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής (ΕΥ αναπλ. καθ. Π. Νάστος, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ), μέλος της 3μελούς ομάδας επίβλεψης της ΔΔ.ΥΠ-ΔΒΜ&Θ2008-2011
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙΜαθηματική και Υπολογιστική Μοντελοποίηση Γένεσης και Διάδοσης Κυματισμών στο Θαλάσσιο και Παράκτιο Περιβάλλον (ΕΥ καθ. Κ. Συνολάκης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης), μέλος της 3μαλούς ομάδας επίβλεψης της ΔΔ.ΥΠ-ΔΒΜ&Θ2008-2011