SmarTourism

Το SMARTOURISM είναι μια υπηρεσία για προγνώσεις δεικτών καιρού και τουριστικής άνεσης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) εμπλέκοντας τεχνικές πρόγνωσης με ελάχιστες απαιτήσεις επιτόπιων μετεωρολογικών δεδομένων, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης «Intelligent Specialization» και πραγματοποιείται από το εργαστήριο Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ. Στο SMARTOURISM προβλέπονται με ακρίβεια οι κλιματικές μεταβλητές και πολλαπλοί δείκτες άνεσης, που δημιουργούνται για τις καλοκαιρινές διακοπές στην παραλία, για να βοηθήσουν στον καλύτερο προγραμματισμό τουριστικών δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια της ημέρας, στον προγραμματισμό διακοπών και στην επιλογή προορισμού για τους τουρίστες, καθώς και στην διάρκεια της τουριστικής περιόδου για τους Διευθυντές Ξενοδοχείων.

Η καινοτομία έγκειται στη δυνατότητα πρόβλεψης, με ελάχιστη αβεβαιότητα, σε μεταβλητές που είναι χαοτικές και συνήθως εξαρτώνται από ακριβά και πολύπλολα μοντέλα ροής, που βασίζονται σε εναν συνδυασμό των υψηλης ακρίβειας μετρήσεων του Μετεωρολογικού μας σταθμού και ισχυρές τεχνικές ΤΝ. Καθλως επίσης και στη δυνατότητα πρόβλεψης, με ελάχιστη αβεβαιότητα, μεταβλητών που είναι χαοτικές και συνήθως εξαρτώνται από ακριβά και πολύπλοκα μοντέλα ροής, με βάση έναν συνδυασμό ακριβών μετρήσεων του MS μας και ισχυρών τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης.

Η υπηρεσία, η οποία εκτός από θερμοκρασία, υγρασία, βροχή, κάλυψη νεφώσεων, ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου, προβλέψεις UV, παρέχει και προβλέψεις για 2 δείκτες τουριστικής άνεσης με βάση το κλίμα. Το TCI (Tourist Climate Index) κλιμακώνει το πόσο άνετα νιώθουν οι τουρίστες και παρέχει καθημερινή καθοδήγηση για την επιδίωξη ή την αποφυγή δραστηριοτήτων στην παραλία ανάλογα με τα επίπεδα άνεσης. Το HCI (Holiday Climate Index: Beach specification) αξιολογεί το επίπεδο ανθρώπινης άνεσης, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρέος φάσματος καλοκαιρινών δραστηριοτήτων, βασισμένο στις κλιματικές συνθήκες. Το τελευταίο λαμβάνει υπόψη τις κλιματικές προτιμήσεις, όχι μόνο για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις παραλίες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη θερμοκρασία (όπως το TCI), αλλά για ένα ευρύτερο φάσμα ενδιαφερόντων των τουριστών. Το HCI και η ετήσια/μακροπρόθεσμη συμπεριφορά του είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον προγραμματισμό των διακοπών (προορισμός και χρονική περίοδος), καθώς το σύστημα στάθμισης περιβαλλοντικών μεταβλητών βασίζεται σε πραγματικές απαντήσεις από τους τουρίστες.Η οπτικοποίηση, όπως φαίνεται, είναι κωδικοποιημένη βάση χρώματος για την ευκολότερη κατανόησή της χωρίς να απαιτείται επιστημονική γνώση.

Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει μια πρόβλεψη θαλάσσιας κατάστασης για την παραλία του ξενοδοχείου, αξιοποιώντας την πρόβλεψη ανέμου από τον Μετεωρολογικό σταθμό, με βάση την μέθοδο JOHNSWAP. Το υπολογιστικό σύστημα που υποστηρίζει την πλατφόρμα είναι επίσης συμβατό με τα προηγμένα συστήματα πρόβλεψης όπως το COASTAL CRETE του CMRL (το οποίο χρηματοδοτείται από τις θαλάσσιες υπηρεσίες Copernicus). Το COASTAL CRETE είναι επιχειρησιακή υπηρεσία πρόβλεψης υψηλής ανάλυσης για την Κρήτη και διατίθεται δωρεάν στους χρήστες. Είναι επί του παρόντος υπό ενοποίηση στο Digital Twin of the Ocean (DITTO) της ΕΕ, το οποίο δημιουργείται υπο την αιγίδα του Horizon/Green deal με το έργο ILIAD στο οποίο το CMRL είναι σημαντικός εταίρος, ως ο υπεύθυνος για το DITTO της Κρήτης.

Η ιδέα της δημιουργίας μιας υπηρεσίας σε μια φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα, που θα παρέχει προβλέψεις για κρίσιμες μετεωρολογικές μεταβλητές, δείκτες θαλάσσιας άνεσης και τουριστικής άνεσης για να υποστηρίξει τον προγραμματισμό σε σύντομο και μεγάλο χρονικό διάστημα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της παραλίας, διαμορφώθηκε μετά από γόνιμες και διεξοδικές συζητήσεις με φορείς του τουρισμού σχετικά με τις απαιτούμενες δράσεις για τη βελτίωση της άνεσης, της ασφάλειας και της ευφορίας των τουριστών.

Η ιστοσελίδα στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου: http://139.91.194.76:2222/

Η ιστοσελίδα στο ξενοδοχείο Amirandes Grecotel: http://139.91.194.76:4712/

Το SMARTOURISM χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΤΠΑ-28) με τίτλο Δράση 1.b.1: Έργα επίδειξης-πειραματικής ανάπτυξης που προωθούν την έρευνα και καινοτομία σε τομείς της RIS3Crete, που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.